فصلنامه نظریه های نوین حسابداری- راهنمای نگارش مقاله
فراخوان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/14 | 
۱-منشور اخلاقی نویسندگان و داوران

۲-شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه

۳- فرم  نامه به سر دبیر و تعهد نامه چاپ مقاله

۴- فرم تعارض منافع

۵-الگوی استاندارد نوشتاری مقاله

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نظریه های نوین حسابداری:
http://mta.raja.ac.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب