فصلنامه نظریه های نوین حسابداری- درباره نشریه
مشخصات فصلنامه و همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 

رتبه علمی:
دوره انتشار: فصلنامه

شاپای چاپی: ۲۶۳۸-۲۳۲۲

شاپای الکترونیکی:۰۶۵۹-۲۷۸۳
شروع انتشار: ۱۳۹۰
صاحب امتیاز: دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی رجاء
مدیر مسئول: دکتر آرش حاجی کریمی
سردبیر: دکتر قدرت اله طالب نیا
مدیر داخلی: دکتر سید احمد موسوی
کارشناس فصلنامه: مونا طیبا

پست الکترونیکی: journal.rajagmail.com
 شماره تماس: ۰۲۸۳۳۶۸۵۴۰۳ داخلی ۳۲۳
شماره نمابر:۰۲۸۳۳۶۷۷۱۰۵
 پایگاه های نمایه کننده نشریه: بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور ،
سیویلیکا
این فصلنامه براساس پروانه انتشار نشریه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ به شماره ثبت ۲۱۹۰۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در خصوص انتشار فصلنامه پژوهشی «نظریه های نوین حسابداری» منتشر می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نظریه های نوین حسابداری:
http://mta.raja.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب